PILATES

Joseph Hubertus Pilates bol nemecký tréner telesnej výchovy, ktorý nebol známy len tým, že vymyslel a propagoval Pilatesovu metódu fyzickej zdatnosti, ale bol tiež hlbokým mysliteľom, mužom známym pre svoju múdrosť a vplyvné slová.
Až do svojej smrti v októbri 1967 tento fitness guru neprestal podnecovať svojich praktizujúcich a nepraktizujúcich k udržaniu zdravého tela, mysle a ducha.
Jeden z jeho slávnych citátov, ktoré nás majú motivovať, aby sme sa udržiavali v kondícii:
"Fyzickú zdatnosť nemožno dosiahnuť zbožným želaním ani priamym nákupom." Joseph Pilates